2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Värmdö

Valdeltagande
2006: 85,75%
+3,16%
2002: 82,59%

42,91%
M
5,46%
C
8,42%
FP
6,22%
KD
22,37%
S
4,29%
V
6,43%
MP
3,90%
ÖVR
Samtliga 21 distrikt räknade.

Kommun Värmdö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 8850 42,91 4385 24,20
C Centerpartiet 1126 5,46 458 2,53
FP Folkpartiet liberalerna 1737 8,42 3280 18,10
KD Kristdemokraterna 1283 6,22 1577 8,70
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4614 22,37 5865 32,37
V Vänsterpartiet 884 4,29 1274 7,03
MP Miljöpartiet de gröna 1326 6,43 1015 5,60
ÖVR Övriga partier 805 3,90 267 1,47

Kommun Värmdö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 20625 18121
Ogiltiga röster blanka 345
Ogiltiga röster övriga 5 286
Summa avgivna röster 20975 18407
Röstberättigade 24460 22286
Valdeltagande 85,75% 82,59%