2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vallentuna

Valdeltagande
2006: 85,94%
+3,15%
2002: 82,79%

42,09%
M
7,49%
C
8,81%
FP
7,08%
KD
20,92%
S
3,37%
V
6,10%
MP
4,13%
ÖVR
Samtliga 15 distrikt räknade.

Kommun Vallentuna

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 6911 42,09 3278 22,26
C Centerpartiet 1230 7,49 658 4,47
FP Folkpartiet liberalerna 1447 8,81 2820 19,15
KD Kristdemokraterna 1162 7,08 1654 11,23
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3435 20,92 4373 29,70
V Vänsterpartiet 553 3,37 807 5,48
MP Miljöpartiet de gröna 1002 6,10 844 5,73
ÖVR Övriga partier 678 4,13 291 1,98

Kommun Vallentuna

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 16418 14725
Ogiltiga röster blanka 263
Ogiltiga röster övriga 3 216
Summa avgivna röster 16684 14941
Röstberättigade 19413 18047
Valdeltagande 85,94% 82,79%