2006-09-27 11:41:38 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Landstingsvalkrets Älvsborgs norra/V Götalands norra

Valdeltagande
2006: 79,35%
+1,11%
2002: 78,24%

18,84%
M
9,93%
C
7,83%
FP
7,92%
KD
37,60%
S
5,55%
V
4,23%
MP
4,09%
SPVG
0,38%
SPI
2,55%
SD
1,10%
ÖVR
Samtliga 200 distrikt räknade.

Landstingsvalkrets Älvsborgs norra/V Götalands norra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 29798 18,84 5 19041 12,40 3
C Centerpartiet 15704 9,93 2 13792 8,98 2
FP Folkpartiet liberalerna 12381 7,83 2 17211 11,21 3
KD Kristdemokraterna 12527 7,92 2 14624 9,52 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 59482 37,60 10 58533 38,11 10
V Vänsterpartiet 8783 5,55 2 12316 8,02 2
MP Miljöpartiet de gröna 6690 4,23 1 5455 3,55 1
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 6473 4,09 1 9354 6,09 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 599 0,38 0 508 0,33 0
SD Sverigedemokraterna 4029 2,55 0 1793 1,17 0
ÖVR Övriga partier 1735 1,10 0 954 0,62 0

Landstingsvalkrets Älvsborgs norra/V Götalands norra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 158201 153581
Ogiltiga röster blanka 5068
Ogiltiga röster övriga 101 4284
Summa avgivna röster 163370 157865
Röstberättigade 205876 201772
Valdeltagande 79,35% 78,24%