2006-09-22 09:30:50 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Boden

Valdeltagande
2006: 81,42%
+0,34%
2002: 81,08%

32,32%
M
3,63%
C
2,37%
FP
3,44%
KD
32,06%
S
14,10%
V
2,58%
MP
8,83%
NS
0,66%
ÖVR
Samtliga 23 distrikt räknade.

Kommun Boden

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 5721 32,32 16 2237 12,62 6
C Centerpartiet 643 3,63 2 617 3,48 2
FP Folkpartiet liberalerna 420 2,37 1 884 4,99 2
KD Kristdemokraterna 609 3,44 2 756 4,27 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5675 32,06 16 7022 39,62 20
V Vänsterpartiet 2496 14,10 7 2238 12,63 6
MP Miljöpartiet de gröna 457 2,58 1 721 4,07 2
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 1563 8,83 4 3208 18,10 9
ÖVR Övriga partier 116 0,66 0 39 0,22 0

Kommun Boden

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 17700 17722
Ogiltiga röster blanka 283
Ogiltiga röster övriga 7 239
Summa avgivna röster 17990 17961
Röstberättigade 22096 22153
Valdeltagande 81,42% 81,08%