2006-09-22 17:20:13 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Pajala

Valdeltagande
2006: 75,76%
-0,40%
2002: 76,16%

6,35%
M
4,10%
C
3,03%
FP
7,25%
KD
40,08%
S
24,56%
V
1,36%
MP
1,79%
KOM
11,08%
NS
0,39%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Pajala

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 262 6,35 2 257 5,87 2
C Centerpartiet 169 4,10 1 312 7,13 2
FP Folkpartiet liberalerna 125 3,03 1 73 1,67 0
KD Kristdemokraterna 299 7,25 3 528 12,07 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1653 40,08 14 1563 35,72 12
V Vänsterpartiet 1013 24,56 8 1127 25,75 9
MP Miljöpartiet de gröna 56 1,36 0 116 2,65 1
KOM Kommunisterna 74 1,79 0 98 2,24 1
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 457 11,08 4
ÖVR Övriga partier 16 0,39 0 302 6,90 2

Kommun Pajala

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4124 4376
Ogiltiga röster blanka 44
Ogiltiga röster övriga 1 71
Summa avgivna röster 4169 4447
Röstberättigade 5503 5839
Valdeltagande 75,76% 76,16%