2006-09-25 16:17:16 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kalix

Valdeltagande
2006: 79,46%
-1,03%
2002: 80,49%

6,86%
M
10,02%
C
3,90%
FP
2,93%
KD
57,89%
S
4,39%
V
10,59%
MP
1,68%
KXP
1,74%
ÖVR
Samtliga 12 distrikt räknade.

Kommun Kalix

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 745 6,86 3 459 4,09 2
C Centerpartiet 1089 10,02 4 707 6,29 3
FP Folkpartiet liberalerna 424 3,90 2 242 2,15 1
KD Kristdemokraterna 318 2,93 1 204 1,82 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6289 57,89 24 3898 34,70 14
V Vänsterpartiet 477 4,39 2 568 5,06 2
MP Miljöpartiet de gröna 1151 10,59 4 4906 43,68 17
KXP Kalixpartiet 182 1,68 1 215 1,91 1
ÖVR Övriga partier 189 1,74 0 33 0,29 0

Kommun Kalix

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10864 11232
Ogiltiga röster blanka 249
Ogiltiga röster övriga 4 90
Summa avgivna röster 11117 11322
Röstberättigade 13991 14067
Valdeltagande 79,46% 80,49%