2006-09-26 15:26:34 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Skellefteå

Valdeltagande
2006: 81,45%
+1,39%
2002: 80,06%

7,07%
M
9,41%
C
11,95%
FP
6,92%
KD
51,69%
S
8,39%
V
3,18%
MP
1,39%
ÖVR
Samtliga 50 distrikt räknade.

Kommun Skellefteå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3196 7,07 4 2430 5,47 4
C Centerpartiet 4252 9,41 6 4357 9,81 6
FP Folkpartiet liberalerna 5403 11,95 8 6738 15,18 10
KD Kristdemokraterna 3128 6,92 4 3317 7,47 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23369 51,69 35 21959 49,46 32
V Vänsterpartiet 3793 8,39 6 4314 9,72 6
MP Miljöpartiet de gröna 1439 3,18 2 1173 2,64 2
ÖVR Övriga partier 628 1,39 0 112 0,25 0

Kommun Skellefteå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 45208 44400
Ogiltiga röster blanka 851
Ogiltiga röster övriga 20 740
Summa avgivna röster 46079 45140
Röstberättigade 56571 56383
Valdeltagande 81,45% 80,06%