2006-09-22 15:55:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Umeå

Valdeltagande
2006: 81,15%
+1,41%
2002: 79,74%

13,25%
M
10,04%
C
8,97%
FP
6,50%
KD
40,49%
S
8,01%
V
7,94%
MP
3,99%
RS
0,82%
ÖVR
Samtliga 59 distrikt räknade.

Kommun Umeå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 9117 13,25 9 5479 8,61 5
C Centerpartiet 6904 10,04 7 7013 11,02 7
FP Folkpartiet liberalerna 6174 8,97 5 7309 11,49 8
KD Kristdemokraterna 4469 6,50 4 4471 7,03 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 27851 40,49 26 25066 39,39 26
V Vänsterpartiet 5508 8,01 6 7432 11,68 8
MP Miljöpartiet de gröna 5460 7,94 5 3539 5,56 4
RS Rättvisepartiet Socialisterna 2747 3,99 3
ÖVR Övriga partier 563 0,82 0 3322 5,22 3

Kommun Umeå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 68793 63631
Ogiltiga röster blanka 1540
Ogiltiga röster övriga 44 1322
Summa avgivna röster 70377 64953
Röstberättigade 86722 81456
Valdeltagande 81,15% 79,74%