2006-09-23 09:20:51 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sorsele

Valdeltagande
2006: 74,53%
+1,39%
2002: 73,14%

10,43%
M
27,09%
C
5,63%
FP
8,42%
KD
31,65%
S
14,34%
V
1,96%
MP
0,47%
ÖVR
Samtliga 3 distrikt räknade.

Kommun Sorsele

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 176 10,43 3 221 12,53 4
C Centerpartiet 457 27,09 8 236 13,38 4
FP Folkpartiet liberalerna 95 5,63 2 108 6,12 2
KD Kristdemokraterna 142 8,42 3 158 8,96 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 534 31,65 10 772 43,76 13
V Vänsterpartiet 242 14,34 5 171 9,69 3
MP Miljöpartiet de gröna 33 1,96 0 91 5,16 2
ÖVR Övriga partier 8 0,47 0 7 0,40 0

Kommun Sorsele

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1687 1764
Ogiltiga röster blanka 33
Ogiltiga röster övriga 1 22
Summa avgivna röster 1721 1786
Röstberättigade 2309 2442
Valdeltagande 74,53% 73,14%