2006-09-23 10:23:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Robertsfors

Valdeltagande
2006: 81,18%
+2,14%
2002: 79,04%

6,34%
M
37,99%
C
6,25%
FP
6,09%
KD
35,39%
S
4,76%
V
2,79%
MP
0,39%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Robertsfors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 277 6,34 2 197 4,60 1
C Centerpartiet 1660 37,99 12 1608 37,56 12
FP Folkpartiet liberalerna 273 6,25 2 258 6,03 2
KD Kristdemokraterna 266 6,09 2 344 8,04 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1546 35,39 11 1655 38,66 12
V Vänsterpartiet 208 4,76 1 92 2,15 0
MP Miljöpartiet de gröna 122 2,79 1 116 2,71 1
ÖVR Övriga partier 17 0,39 0 11 0,26 0

Kommun Robertsfors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4369 4281
Ogiltiga röster blanka 85
Ogiltiga röster övriga 1 78
Summa avgivna röster 4455 4359
Röstberättigade 5488 5515
Valdeltagande 81,18% 79,04%