2006-09-23 09:36:59 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vindeln

Valdeltagande
2006: 76,57%
+1,79%
2002: 74,78%

17,39%
M
26,24%
C
5,12%
FP
8,96%
KD
36,42%
S
4,33%
V
0,87%
MP
0,67%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Vindeln

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 598 17,39 5 467 13,42 4
C Centerpartiet 902 26,24 8 713 20,49 7
FP Folkpartiet liberalerna 176 5,12 2 270 7,76 2
KD Kristdemokraterna 308 8,96 3 323 9,28 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1252 36,42 12 1284 36,90 12
V Vänsterpartiet 149 4,33 1 262 7,53 2
MP Miljöpartiet de gröna 30 0,87 0 15 0,43 0
ÖVR Övriga partier 23 0,67 0 146 4,20 1

Kommun Vindeln

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3438 3480
Ogiltiga röster blanka 65
Ogiltiga röster övriga 1 45
Summa avgivna röster 3504 3525
Röstberättigade 4576 4714
Valdeltagande 76,57% 74,78%