2006-09-23 09:28:07 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nordmaling

Valdeltagande
2006: 79,89%
+2,02%
2002: 77,87%

9,06%
M
20,33%
C
16,58%
FP
5,90%
KD
39,62%
S
6,55%
V
1,11%
MP
0,87%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Nordmaling

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 418 9,06 3 309 6,86 2
C Centerpartiet 938 20,33 6 729 16,19 5
FP Folkpartiet liberalerna 765 16,58 5 791 17,56 6
KD Kristdemokraterna 272 5,90 2 341 7,57 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1828 39,62 13 1944 43,16 14
V Vänsterpartiet 302 6,55 2 319 7,08 2
MP Miljöpartiet de gröna 51 1,11 0 62 1,38 0
ÖVR Övriga partier 40 0,87 0 9 0,20 0

Kommun Nordmaling

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4614 4504
Ogiltiga röster blanka 86
Ogiltiga röster övriga 3 66
Summa avgivna röster 4703 4570
Röstberättigade 5887 5869
Valdeltagande 79,89% 77,87%