2006-09-26 11:24:10 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Östersund

Valdeltagande
2006: 78,20%
+1,27%
2002: 76,93%

16,06%
M
21,47%
C
5,49%
FP
3,22%
KD
39,19%
S
7,37%
V
5,34%
MP
0,75%
K
0,19%
NYF
0,91%
ÖVR
Samtliga 40 distrikt räknade.

Kommun Östersund

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 5704 16,06 11 3408 9,77 7
C Centerpartiet 7628 21,47 15 8391 24,05 16
FP Folkpartiet liberalerna 1949 5,49 4 2369 6,79 4
KD Kristdemokraterna 1145 3,22 2 1257 3,60 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13924 39,19 27 13386 38,37 26
V Vänsterpartiet 2618 7,37 4 3659 10,49 8
MP Miljöpartiet de gröna 1897 5,34 4 1651 4,73 4
K Kommunistiska Partiet 267 0,75 0
NYF Ny Framtid 69 0,19 0
ÖVR Övriga partier 325 0,91 0 769 2,20 0

Kommun Östersund

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 35526 34890
Ogiltiga röster blanka 960
Ogiltiga röster övriga 16 676
Summa avgivna röster 36502 35566
Röstberättigade 46679 46233
Valdeltagande 78,20% 76,93%