2006-09-26 10:36:20 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Strömsund

Valdeltagande
2006: 79,09%
+1,50%
2002: 77,59%

11,80%
M
13,80%
C
2,00%
FP
0,44%
KD
35,70%
S
8,31%
V
1,41%
MP
25,81%
rd
0,74%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Strömsund

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 957 11,80 4 635 7,73 4
C Centerpartiet 1119 13,80 5 1635 19,91 10
FP Folkpartiet liberalerna 162 2,00 1 391 4,76 2
KD Kristdemokraterna 36 0,44 0 263 3,20 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2895 35,70 13 3745 45,61 22
V Vänsterpartiet 674 8,31 3 1273 15,50 8
MP Miljöpartiet de gröna 114 1,41 0 202 2,46 1
rd Rättvis Demokrati 2093 25,81 9
ÖVR Övriga partier 60 0,74 0 67 0,82 0

Kommun Strömsund

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8110 8211
Ogiltiga röster blanka 107
Ogiltiga röster övriga 3 131
Summa avgivna röster 8220 8342
Röstberättigade 10393 10752
Valdeltagande 79,09% 77,59%