2006-09-22 15:39:57 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Örnsköldsvik

Valdeltagande
2006: 80,94%
+0,88%
2002: 80,06%

10,14%
M
15,26%
C
3,59%
FP
8,87%
KD
54,09%
S
3,19%
V
1,84%
MP
2,30%
SPI
0,72%
ÖVR
Samtliga 43 distrikt räknade.

Kommun Örnsköldsvik

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3527 10,14 6 2047 5,93 4
C Centerpartiet 5308 15,26 10 4874 14,13 9
FP Folkpartiet liberalerna 1248 3,59 2 2051 5,94 4
KD Kristdemokraterna 3088 8,87 5 3811 11,05 7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18822 54,09 35 17974 52,10 34
V Vänsterpartiet 1111 3,19 2 1888 5,47 3
MP Miljöpartiet de gröna 639 1,84 0 673 1,95 0
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 800 2,30 1 695 2,01 0
ÖVR Övriga partier 252 0,72 0 488 1,41 0

Kommun Örnsköldsvik

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 34795 34501
Ogiltiga röster blanka 584
Ogiltiga röster övriga 10 455
Summa avgivna röster 35389 34956
Röstberättigade 43723 43663
Valdeltagande 80,94% 80,06%