2006-09-22 15:27:26 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sollefteå

Valdeltagande
2006: 77,43%
-0,44%
2002: 77,87%

14,91%
M
13,37%
C
5,13%
FP
4,78%
KD
47,44%
S
9,44%
V
3,19%
MP
1,48%
SD
0,27%
ÖVR
Samtliga 18 distrikt räknade.

Kommun Sollefteå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1905 14,91 7 1226 9,45 4
C Centerpartiet 1708 13,37 6 1535 11,83 5
FP Folkpartiet liberalerna 656 5,13 2 754 5,81 3
KD Kristdemokraterna 611 4,78 2 1283 9,89 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6062 47,44 22 6023 46,43 21
V Vänsterpartiet 1206 9,44 4 1544 11,90 5
MP Miljöpartiet de gröna 408 3,19 2 507 3,91 2
SD Sverigedemokraterna 189 1,48 0 73 0,56 0
ÖVR Övriga partier 34 0,27 0 28 0,22 0

Kommun Sollefteå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12779 12973
Ogiltiga röster blanka 324
Ogiltiga röster övriga 9 312
Summa avgivna röster 13112 13285
Röstberättigade 16933 17061
Valdeltagande 77,43% 77,87%