2006-09-22 15:29:18 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kramfors

Valdeltagande
2006: 79,04%
+0,74%
2002: 78,30%

11,00%
M
20,00%
C
3,73%
FP
4,08%
KD
47,18%
S
9,78%
V
3,06%
MP
1,18%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommun Kramfors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1378 11,00 5 894 6,91 3
C Centerpartiet 2506 20,00 8 2545 19,66 8
FP Folkpartiet liberalerna 467 3,73 2 565 4,36 2
KD Kristdemokraterna 511 4,08 2 596 4,60 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5912 47,18 19 6164 47,62 20
V Vänsterpartiet 1225 9,78 4 1729 13,36 5
MP Miljöpartiet de gröna 383 3,06 1 404 3,12 1
ÖVR Övriga partier 148 1,18 0 48 0,37 0

Kommun Kramfors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12530 12945
Ogiltiga röster blanka 233
Ogiltiga röster övriga 7 232
Summa avgivna röster 12770 13177
Röstberättigade 16157 16829
Valdeltagande 79,04% 78,30%