2006-09-27 12:25:10 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sundsvall

Valdeltagande
2006: 78,96%
+1,39%
2002: 77,57%

20,12%
M
8,72%
C
9,26%
FP
4,69%
KD
42,64%
S
6,28%
V
4,68%
MP
0,11%
SPI
3,19%
SD
0,30%
ÖVR
Samtliga 57 distrikt räknade.

Kommun Sundsvall

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 11617 20,12 17 6785 11,98 10
C Centerpartiet 5035 8,72 7 4573 8,07 7
FP Folkpartiet liberalerna 5343 9,26 8 6518 11,51 10
KD Kristdemokraterna 2706 4,69 4 3436 6,06 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24616 42,64 35 25615 45,21 38
V Vänsterpartiet 3626 6,28 4 5262 9,29 7
MP Miljöpartiet de gröna 2704 4,68 4 2848 5,03 4
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 66 0,11 0 679 1,20 0
SD Sverigedemokraterna 1843 3,19 2 808 1,43 0
ÖVR Övriga partier 171 0,30 0 129 0,23 0

Kommun Sundsvall

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 57727 56653
Ogiltiga röster blanka 1174
Ogiltiga röster övriga 23 933
Summa avgivna röster 58924 57586
Röstberättigade 74627 74238
Valdeltagande 78,96% 77,57%