2006-09-23 14:48:27 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ånge

Valdeltagande
2006: 77,09%
+1,99%
2002: 75,10%

12,12%
M
13,39%
C
2,83%
FP
5,35%
KD
53,67%
S
7,58%
V
2,53%
MP
2,33%
SD
0,20%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Ånge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 775 12,12 4 548 8,51 3
C Centerpartiet 856 13,39 5 868 13,48 6
FP Folkpartiet liberalerna 181 2,83 1 266 4,13 2
KD Kristdemokraterna 342 5,35 2 426 6,62 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3432 53,67 18 3389 52,64 22
V Vänsterpartiet 485 7,58 3 665 10,33 4
MP Miljöpartiet de gröna 162 2,53 1 229 3,56 1
SD Sverigedemokraterna 149 2,33 1
ÖVR Övriga partier 13 0,20 0 47 0,73 0

Kommun Ånge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6395 6438
Ogiltiga röster blanka 118
Ogiltiga röster övriga 3 107
Summa avgivna röster 6516 6545
Röstberättigade 8453 8715
Valdeltagande 77,09% 75,10%