2006-09-26 15:53:49 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sandviken

Valdeltagande
2006: 79,02%
+1,58%
2002: 77,44%

16,48%
M
9,08%
C
5,91%
FP
5,23%
KD
41,92%
S
10,85%
V
3,00%
MP
5,62%
NO
1,89%
ÖVR
Samtliga 25 distrikt räknade.

Kommun Sandviken

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3704 16,48 9 2299 10,35 5
C Centerpartiet 2040 9,08 5 1870 8,42 4
FP Folkpartiet liberalerna 1329 5,91 3 1901 8,56 5
KD Kristdemokraterna 1176 5,23 2 1476 6,65 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9420 41,92 23 10658 48,00 25
V Vänsterpartiet 2439 10,85 5 2998 13,50 7
MP Miljöpartiet de gröna 673 3,00 1 778 3,50 1
NO Ny Ordning (NO)-Partipolitiskt ob. 1263 5,62 3
ÖVR Övriga partier 425 1,89 0 222 1,00 0

Kommun Sandviken

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 22469 22202
Ogiltiga röster blanka 484
Ogiltiga röster övriga 8 452
Summa avgivna röster 22961 22654
Röstberättigade 29058 29252
Valdeltagande 79,02% 77,44%