2006-09-23 14:11:16 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ovanåker

Valdeltagande
2006: 78,79%
-1,54%
2002: 80,33%

7,37%
M
36,10%
C
4,05%
FP
10,82%
KD
35,35%
S
4,23%
V
0,81%
MP
1,28%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Ovanåker

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 537 7,37 3 481 6,31 3
C Centerpartiet 2630 36,10 15 2672 35,03 14
FP Folkpartiet liberalerna 295 4,05 2 506 6,63 3
KD Kristdemokraterna 788 10,82 4 1017 13,33 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2575 35,35 15 2180 28,58 12
V Vänsterpartiet 308 4,23 2 433 5,68 2
MP Miljöpartiet de gröna 59 0,81 0 320 4,20 2
ÖVR Övriga partier 93 1,28 0 19 0,25 0

Kommun Ovanåker

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7285 7628
Ogiltiga röster blanka 177
Ogiltiga röster övriga 2 129
Summa avgivna röster 7464 7757
Röstberättigade 9473 9656
Valdeltagande 78,79% 80,33%