2006-09-25 15:55:40 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Rättvik

Valdeltagande
2006: 77,81%
+1,83%
2002: 75,98%

12,07%
M
33,34%
C
8,77%
FP
3,27%
KD
33,37%
S
2,79%
V
2,79%
MP
2,01%
SPI
1,58%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Rättvik

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 809 12,07 5 551 8,49 3
C Centerpartiet 2234 33,34 13 1820 28,04 11
FP Folkpartiet liberalerna 588 8,77 4 786 12,11 5
KD Kristdemokraterna 219 3,27 1 299 4,61 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2236 33,37 13 2342 36,08 14
V Vänsterpartiet 187 2,79 1 321 4,95 2
MP Miljöpartiet de gröna 187 2,79 1 200 3,08 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 135 2,01 1 145 2,23 1
ÖVR Övriga partier 106 1,58 0 27 0,42 0

Kommun Rättvik

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6701 6491
Ogiltiga röster blanka 150
Ogiltiga röster övriga 4 128
Summa avgivna röster 6855 6619
Röstberättigade 8810 8712
Valdeltagande 77,81% 75,98%