2006-09-25 09:34:59 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Köping

Valdeltagande
2006: 75,59%
+1,00%
2002: 74,59%

18,16%
M
11,02%
C
5,21%
FP
5,10%
KD
45,28%
S
8,90%
V
2,12%
MP
1,49%
SOC.P
2,30%
SD
0,43%
ÖVR
Samtliga 17 distrikt räknade.

Kommun Köping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2624 18,16 9 2000 14,10 7
C Centerpartiet 1592 11,02 5 1145 8,07 4
FP Folkpartiet liberalerna 753 5,21 3 1192 8,41 4
KD Kristdemokraterna 737 5,10 3 945 6,66 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6543 45,28 22 6278 44,27 23
V Vänsterpartiet 1286 8,90 4 1733 12,22 6
MP Miljöpartiet de gröna 306 2,12 1 405 2,86 1
SOC.P Socialistiska Partiet 216 1,49 1 393 2,77 1
SD Sverigedemokraterna 332 2,30 1
ÖVR Övriga partier 62 0,43 0 89 0,63 0

Kommun Köping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 14451 14180
Ogiltiga röster blanka 394
Ogiltiga röster övriga 9 305
Summa avgivna röster 14854 14485
Röstberättigade 19650 19419
Valdeltagande 75,59% 74,59%