2006-09-25 14:47:17 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sala

Valdeltagande
2006: 79,01%
+2,41%
2002: 76,60%

18,03%
M
22,01%
C
4,97%
FP
6,72%
KD
37,99%
S
6,72%
V
0,93%
MP
1,68%
SD
0,94%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommun Sala

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2324 18,03 8 1370 10,99 6
C Centerpartiet 2836 22,01 10 2148 17,23 9
FP Folkpartiet liberalerna 641 4,97 2 1031 8,27 4
KD Kristdemokraterna 866 6,72 3 1215 9,75 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4896 37,99 18 5251 42,12 21
V Vänsterpartiet 866 6,72 3 871 6,99 3
MP Miljöpartiet de gröna 120 0,93 0 100 0,80 0
SD Sverigedemokraterna 217 1,68 1
ÖVR Övriga partier 121 0,94 0 480 3,85 1

Kommun Sala

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12887 12466
Ogiltiga röster blanka 400
Ogiltiga röster övriga 2 344
Summa avgivna röster 13289 12810
Röstberättigade 16819 16724
Valdeltagande 79,01% 76,60%