2006-09-25 09:23:28 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Västerås

Valdeltagande
2006: 78,87%
+2,54%
2002: 76,33%

23,82%
M
5,87%
C
12,13%
FP
5,79%
KD
36,70%
S
5,74%
V
5,36%
MP
1,92%
SPI
2,66%
ÖVR
Samtliga 67 distrikt räknade.

Kommun Västerås

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 18852 23,82 14 11017 14,72 9
C Centerpartiet 4645 5,87 4 3142 4,20 3
FP Folkpartiet liberalerna 9600 12,13 8 11800 15,76 10
KD Kristdemokraterna 4585 5,79 4 5249 7,01 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29041 36,70 23 32308 43,16 27
V Vänsterpartiet 4543 5,74 4 5319 7,11 4
MP Miljöpartiet de gröna 4245 5,36 4 4016 5,37 4
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1523 1,92 0 936 1,25 0
ÖVR Övriga partier 2103 2,66 0 1066 1,42 0

Kommun Västerås

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 79137 74853
Ogiltiga röster blanka 2167
Ogiltiga röster övriga 26 1366
Summa avgivna röster 81330 76219
Röstberättigade 103115 99859
Valdeltagande 78,87% 76,33%