2006-09-21 15:13:35 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kungsör

Valdeltagande
2006: 78,33%
+0,33%
2002: 78,00%

20,20%
M
21,12%
C
8,17%
FP
5,44%
KD
36,54%
S
5,30%
V
1,20%
MP
1,77%
SD
0,26%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Kungsör

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 992 20,20 8 623 12,96 5
C Centerpartiet 1037 21,12 8 862 17,93 7
FP Folkpartiet liberalerna 401 8,17 3 479 9,96 4
KD Kristdemokraterna 267 5,44 2 320 6,66 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1794 36,54 15 2098 43,64 17
V Vänsterpartiet 260 5,30 2 357 7,43 3
MP Miljöpartiet de gröna 59 1,20 0 43 0,89 0
SD Sverigedemokraterna 87 1,77 1
ÖVR Övriga partier 13 0,26 0 26 0,54 0

Kommun Kungsör

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4910 4808
Ogiltiga röster blanka 131
Ogiltiga röster övriga 1 138
Summa avgivna röster 5042 4946
Röstberättigade 6437 6341
Valdeltagande 78,33% 78,00%