2006-09-25 14:06:26 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lindesberg

Valdeltagande
2006: 78,81%
+1,24%
2002: 77,57%

15,95%
M
22,95%
C
3,59%
FP
5,12%
KD
39,37%
S
6,29%
V
3,57%
MP
2,96%
SD
0,20%
ÖVR
Samtliga 22 distrikt räknade.

Kommun Lindesberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2223 15,95 7 1577 11,33 5
C Centerpartiet 3199 22,95 10 2275 16,35 7
FP Folkpartiet liberalerna 500 3,59 2 766 5,51 3
KD Kristdemokraterna 714 5,12 2 894 6,43 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5488 39,37 18 5955 42,80 20
V Vänsterpartiet 877 6,29 3 1030 7,40 3
MP Miljöpartiet de gröna 497 3,57 2 571 4,10 2
SD Sverigedemokraterna 412 2,96 1
ÖVR Övriga partier 28 0,20 0 845 6,07 2

Kommun Lindesberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 13938 13913
Ogiltiga röster blanka 356
Ogiltiga röster övriga 3 256
Summa avgivna röster 14297 14169
Röstberättigade 18142 18266
Valdeltagande 78,81% 77,57%