2006-09-22 14:29:13 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Karlskoga

Valdeltagande
2006: 79,03%
+1,58%
2002: 77,45%

22,31%
M
3,55%
C
4,91%
FP
4,72%
KD
49,07%
S
6,99%
V
2,39%
MP
3,86%
SPI
2,19%
ÖVR
Samtliga 20 distrikt räknade.

Kommun Karlskoga

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 4147 22,31 12 2412 12,98 7
C Centerpartiet 660 3,55 2 516 2,78 1
FP Folkpartiet liberalerna 913 4,91 2 1484 7,99 4
KD Kristdemokraterna 877 4,72 2 1028 5,53 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9120 49,07 26 10369 55,80 30
V Vänsterpartiet 1299 6,99 4 1697 9,13 4
MP Miljöpartiet de gröna 444 2,39 1 447 2,41 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 718 3,86 2 517 2,78 1
ÖVR Övriga partier 407 2,19 0 113 0,61 0

Kommun Karlskoga

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 18585 18583
Ogiltiga röster blanka 488
Ogiltiga röster övriga 6 349
Summa avgivna röster 19079 18932
Röstberättigade 24141 24445
Valdeltagande 79,03% 77,45%