2006-09-22 11:41:14 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kumla

Valdeltagande
2006: 81,92%
+1,05%
2002: 80,87%

13,65%
M
8,51%
C
6,68%
FP
8,75%
KD
51,46%
S
4,43%
V
2,61%
MP
3,65%
SD
0,25%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Kumla

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1618 13,65 6 1264 10,96 5
C Centerpartiet 1008 8,51 4 1158 10,04 5
FP Folkpartiet liberalerna 792 6,68 3 953 8,26 4
KD Kristdemokraterna 1037 8,75 4 1084 9,40 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6099 51,46 23 5738 49,75 23
V Vänsterpartiet 525 4,43 2 874 7,58 3
MP Miljöpartiet de gröna 309 2,61 1 253 2,19 1
SD Sverigedemokraterna 433 3,65 2
ÖVR Övriga partier 30 0,25 0 210 1,82 0

Kommun Kumla

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 11851 11534
Ogiltiga röster blanka 239
Ogiltiga röster övriga 4 159
Summa avgivna röster 12094 11693
Röstberättigade 14764 14459
Valdeltagande 81,92% 80,87%