2006-09-22 08:56:47 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Degerfors

Valdeltagande
2006: 79,95%
-0,78%
2002: 80,73%

6,53%
M
6,92%
C
4,62%
FP
3,96%
KD
44,93%
S
28,71%
V
2,29%
MP
2,04%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Degerfors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 406 6,53 3 268 4,13 2
C Centerpartiet 430 6,92 3 466 7,19 3
FP Folkpartiet liberalerna 287 4,62 2 486 7,50 3
KD Kristdemokraterna 246 3,96 2 234 3,61 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2792 44,93 18 3252 50,17 21
V Vänsterpartiet 1784 28,71 12 1593 24,58 10
MP Miljöpartiet de gröna 142 2,29 1 132 2,04 1
ÖVR Övriga partier 127 2,04 0 51 0,79 0

Kommun Degerfors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6214 6482
Ogiltiga röster blanka 134
Ogiltiga röster övriga 1 97
Summa avgivna röster 6349 6579
Röstberättigade 7941 8149
Valdeltagande 79,95% 80,73%