2006-09-22 10:21:58 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hallsberg

Valdeltagande
2006: 81,76%
+0,94%
2002: 80,82%

12,68%
M
12,25%
C
4,92%
FP
5,97%
KD
49,41%
S
6,61%
V
3,80%
MP
4,18%
SD
0,18%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Hallsberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1201 12,68 6 819 8,56 4
C Centerpartiet 1161 12,25 5 1111 11,61 5
FP Folkpartiet liberalerna 466 4,92 2 785 8,20 4
KD Kristdemokraterna 566 5,97 3 802 8,38 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4681 49,41 22 4889 51,09 23
V Vänsterpartiet 626 6,61 3 857 8,96 4
MP Miljöpartiet de gröna 360 3,80 2 201 2,10 1
SD Sverigedemokraterna 396 4,18 2
ÖVR Övriga partier 17 0,18 0 106 1,11 0

Kommun Hallsberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9474 9570
Ogiltiga röster blanka 221
Ogiltiga röster övriga 3 169
Summa avgivna röster 9698 9739
Röstberättigade 11861 12050
Valdeltagande 81,76% 80,82%