2006-09-22 11:51:20 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Laxå

Valdeltagande
2006: 78,21%
-0,93%
2002: 79,14%

10,79%
M
11,46%
C
5,00%
FP
10,62%
KD
46,10%
S
12,26%
V
2,23%
MP
1,53%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Laxå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 401 10,79 3 244 6,21 2
C Centerpartiet 426 11,46 4 365 9,29 3
FP Folkpartiet liberalerna 186 5,00 2 352 8,96 3
KD Kristdemokraterna 395 10,62 3 385 9,80 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1714 46,10 14 1716 43,69 14
V Vänsterpartiet 456 12,26 4 801 20,39 6
MP Miljöpartiet de gröna 83 2,23 1 13 0,33 0
ÖVR Övriga partier 57 1,53 0 52 1,32 0

Kommun Laxå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3718 3928
Ogiltiga röster blanka 136
Ogiltiga röster övriga 0 108
Summa avgivna röster 3854 4036
Röstberättigade 4928 5100
Valdeltagande 78,21% 79,14%