2006-09-22 10:41:58 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hagfors

Valdeltagande
2006: 77,69%
-0,70%
2002: 78,39%

9,69%
M
12,47%
C
7,80%
FP
2,53%
KD
49,87%
S
13,44%
V
1,44%
MP
2,49%
SD
0,27%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Hagfors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 799 9,69 4 610 7,09 3
C Centerpartiet 1028 12,47 5 1096 12,73 5
FP Folkpartiet liberalerna 643 7,80 3 362 4,20 2
KD Kristdemokraterna 209 2,53 1 318 3,69 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4112 49,87 21 4693 54,51 23
V Vänsterpartiet 1108 13,44 6 1338 15,54 6
MP Miljöpartiet de gröna 119 1,44 0 126 1,46 0
SD Sverigedemokraterna 205 2,49 1
ÖVR Övriga partier 22 0,27 0 66 0,77 0

Kommun Hagfors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8245 8609
Ogiltiga röster blanka 158
Ogiltiga röster övriga 9 144
Summa avgivna röster 8412 8753
Röstberättigade 10828 11166
Valdeltagande 77,69% 78,39%