2006-09-21 17:17:36 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Filipstad

Valdeltagande
2006: 74,56%
+0,19%
2002: 74,37%

13,03%
M
8,89%
C
5,83%
FP
4,11%
KD
51,39%
S
10,99%
V
2,91%
MP
2,56%
SD
0,29%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Filipstad

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 841 13,03 5 907 13,83 5
C Centerpartiet 574 8,89 3 562 8,57 3
FP Folkpartiet liberalerna 376 5,83 2 447 6,82 3
KD Kristdemokraterna 265 4,11 2 321 4,89 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3317 51,39 19 2925 44,60 16
V Vänsterpartiet 709 10,99 4 1002 15,28 6
MP Miljöpartiet de gröna 188 2,91 1 288 4,39 2
SD Sverigedemokraterna 165 2,56 1
ÖVR Övriga partier 19 0,29 0 106 1,62 0

Kommun Filipstad

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6454 6558
Ogiltiga röster blanka 137
Ogiltiga röster övriga 3 222
Summa avgivna röster 6594 6780
Röstberättigade 8844 9116
Valdeltagande 74,56% 74,37%