2006-09-22 14:12:58 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Karlstad

Valdeltagande
2006: 81,05%
+0,96%
2002: 80,09%

24,68%
M
7,58%
C
8,13%
FP
5,94%
KD
38,35%
S
6,06%
V
5,36%
MP
1,33%
SPI
2,42%
SD
0,14%
ÖVR
Samtliga 54 distrikt räknade.

Kommun Karlstad

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 12897 24,68 15 9597 19,07 12
C Centerpartiet 3961 7,58 5 3118 6,20 4
FP Folkpartiet liberalerna 4248 8,13 4 5883 11,69 8
KD Kristdemokraterna 3102 5,94 4 3767 7,49 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 20041 38,35 23 19871 39,49 25
V Vänsterpartiet 3166 6,06 4 3953 7,86 4
MP Miljöpartiet de gröna 2803 5,36 4 2125 4,22 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 697 1,33 0 1029 2,04 1
SD Sverigedemokraterna 1266 2,42 2 658 1,31 0
ÖVR Övriga partier 73 0,14 0 318 0,63 0

Kommun Karlstad

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 52254 50319
Ogiltiga röster blanka 1271
Ogiltiga röster övriga 8 1277
Summa avgivna röster 53533 51596
Röstberättigade 66053 64421
Valdeltagande 81,05% 80,09%