2006-09-25 14:02:50 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sunne

Valdeltagande
2006: 79,95%
+1,55%
2002: 78,40%

17,62%
M
34,42%
C
5,79%
FP
2,72%
KD
28,60%
S
3,10%
V
3,37%
MP
4,07%
SD
0,31%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Sunne

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1473 17,62 7 988 12,07 5
C Centerpartiet 2877 34,42 15 2617 31,97 13
FP Folkpartiet liberalerna 484 5,79 2 779 9,52 4
KD Kristdemokraterna 227 2,72 1 396 4,84 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2390 28,60 12 2508 30,63 12
V Vänsterpartiet 259 3,10 1 383 4,68 2
MP Miljöpartiet de gröna 282 3,37 1 313 3,82 2
SD Sverigedemokraterna 340 4,07 2 193 2,36 1
ÖVR Övriga partier 26 0,31 0 10 0,12 0

Kommun Sunne

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8358 8187
Ogiltiga röster blanka 157
Ogiltiga röster övriga 1 119
Summa avgivna röster 8516 8306
Röstberättigade 10652 10594
Valdeltagande 79,95% 78,40%