2006-09-25 15:53:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Årjäng

Valdeltagande
2006: 66,94%
-2,15%
2002: 69,09%

11,52%
M
37,39%
C
12,28%
FP
5,05%
KD
26,19%
S
5,56%
V
0,73%
MP
1,28%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Årjäng

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 586 11,52 5 465 8,93 4
C Centerpartiet 1903 37,39 16 2176 41,77 17
FP Folkpartiet liberalerna 625 12,28 5 728 13,98 6
KD Kristdemokraterna 257 5,05 2 312 5,99 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1333 26,19 11 1138 21,85 9
V Vänsterpartiet 283 5,56 2 328 6,30 3
MP Miljöpartiet de gröna 37 0,73 0 39 0,75 0
ÖVR Övriga partier 65 1,28 0 23 0,44 0

Kommun Årjäng

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5089 5209
Ogiltiga röster blanka 96
Ogiltiga röster övriga 3 101
Summa avgivna röster 5188 5310
Röstberättigade 7750 7686
Valdeltagande 66,94% 69,09%