2006-09-22 08:59:22 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Grums

Valdeltagande
2006: 76,58%
+0,62%
2002: 75,96%

14,56%
M
12,13%
C
2,66%
FP
3,51%
KD
50,34%
S
4,93%
V
1,06%
MP
1,53%
KIS
7,70%
GM
1,58%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Grums

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 809 14,56 5 513 9,41 3
C Centerpartiet 674 12,13 4 779 14,29 4
FP Folkpartiet liberalerna 148 2,66 1 112 2,06 0
KD Kristdemokraterna 195 3,51 1 273 5,01 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2798 50,34 16 2870 52,66 17
V Vänsterpartiet 274 4,93 2 324 5,94 2
MP Miljöpartiet de gröna 59 1,06 0 83 1,52 0
KIS Kommuninvånare i samverkan 85 1,53 0 173 3,17 1
GM Grums Medborgarparti 428 7,70 2 285 5,23 2
ÖVR Övriga partier 88 1,58 0 38 0,70 0

Kommun Grums

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5558 5450
Ogiltiga röster blanka 127
Ogiltiga röster övriga 0 130
Summa avgivna röster 5685 5580
Röstberättigade 7424 7346
Valdeltagande 76,58% 75,96%