2006-09-22 09:12:39 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Forshaga

Valdeltagande
2006: 81,90%
+1,87%
2002: 80,03%

12,57%
M
11,46%
C
4,75%
FP
3,92%
KD
56,12%
S
3,88%
V
2,28%
MP
4,75%
SD
0,27%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Forshaga

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 881 12,57 5 686 10,14 4
C Centerpartiet 803 11,46 5 764 11,30 5
FP Folkpartiet liberalerna 333 4,75 2 501 7,41 3
KD Kristdemokraterna 275 3,92 2 330 4,88 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3934 56,12 22 3691 54,58 22
V Vänsterpartiet 272 3,88 2 430 6,36 3
MP Miljöpartiet de gröna 160 2,28 1 198 2,93 1
SD Sverigedemokraterna 333 4,75 2 130 1,92 1
ÖVR Övriga partier 19 0,27 0 32 0,47 0

Kommun Forshaga

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7010 6762
Ogiltiga röster blanka 134
Ogiltiga röster övriga 3 117
Summa avgivna röster 7147 6879
Röstberättigade 8727 8595
Valdeltagande 81,90% 80,03%