2006-09-25 09:15:50 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Munkfors

Valdeltagande
2006: 78,28%
-1,00%
2002: 79,28%

2,26%
M
21,02%
C
15,29%
FP
0,28%
KD
48,73%
S
9,12%
V
0,97%
MP
2,34%
ÖVR
Samtliga 4 distrikt räknade.

Kommun Munkfors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 56 2,26 1 120 4,64 1
C Centerpartiet 521 21,02 7 430 16,64 5
FP Folkpartiet liberalerna 379 15,29 5 213 8,24 3
KD Kristdemokraterna 7 0,28 0 21 0,81 0
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1208 48,73 15 1448 56,04 18
V Vänsterpartiet 226 9,12 3 300 11,61 4
MP Miljöpartiet de gröna 24 0,97 0 21 0,81 0
ÖVR Övriga partier 58 2,34 0 31 1,20 0

Kommun Munkfors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2479 2584
Ogiltiga röster blanka 48
Ogiltiga röster övriga 0 29
Summa avgivna röster 2527 2613
Röstberättigade 3228 3296
Valdeltagande 78,28% 79,28%