2006-09-22 11:31:13 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hammarö

Valdeltagande
2006: 84,19%
+1,40%
2002: 82,79%

22,39%
M
7,09%
C
7,28%
FP
9,13%
KD
42,13%
S
6,45%
V
2,97%
MP
2,33%
SD
0,25%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Hammarö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2000 22,39 7 1438 16,65 5
C Centerpartiet 633 7,09 2 461 5,34 2
FP Folkpartiet liberalerna 650 7,28 2 899 10,41 3
KD Kristdemokraterna 816 9,13 3 720 8,33 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3764 42,13 13 3912 45,28 14
V Vänsterpartiet 576 6,45 2 733 8,48 3
MP Miljöpartiet de gröna 265 2,97 1 323 3,74 1
SD Sverigedemokraterna 208 2,33 1 109 1,26 0
ÖVR Övriga partier 22 0,25 0 44 0,51 0

Kommun Hammarö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8934 8639
Ogiltiga röster blanka 181
Ogiltiga röster övriga 7 158
Summa avgivna röster 9122 8797
Röstberättigade 10835 10626
Valdeltagande 84,19% 82,79%