2006-09-25 09:33:59 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Storfors

Valdeltagande
2006: 79,52%
+2,18%
2002: 77,34%

12,52%
M
11,00%
C
0,76%
FP
2,40%
KD
43,16%
S
8,75%
V
0,73%
MP
19,13%
STOR
1,56%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Storfors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 345 12,52 4 293 10,67 4
C Centerpartiet 303 11,00 4 253 9,22 3
FP Folkpartiet liberalerna 21 0,76 0 46 1,68 0
KD Kristdemokraterna 66 2,40 1 104 3,79 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1189 43,16 16 1195 43,53 16
V Vänsterpartiet 241 8,75 3 258 9,40 4
MP Miljöpartiet de gröna 20 0,73 0 41 1,49 0
STOR Storforsbygdens Väl 527 19,13 7 536 19,53 7
ÖVR Övriga partier 43 1,56 0 19 0,69 0

Kommun Storfors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2755 2745
Ogiltiga röster blanka 50
Ogiltiga röster övriga 2 61
Summa avgivna röster 2807 2806
Röstberättigade 3530 3628
Valdeltagande 79,52% 77,34%