2006-09-25 15:10:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Torsby

Valdeltagande
2006: 76,58%
+1,17%
2002: 75,41%

20,13%
M
15,65%
C
2,26%
FP
2,45%
KD
45,91%
S
9,07%
V
1,72%
MP
2,69%
SD
0,14%
ÖVR
Samtliga 14 distrikt räknade.

Kommun Torsby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1596 20,13 8 1664 20,77 9
C Centerpartiet 1241 15,65 6 1207 15,07 6
FP Folkpartiet liberalerna 179 2,26 1 270 3,37 1
KD Kristdemokraterna 194 2,45 1 349 4,36 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3641 45,91 19 3270 40,82 17
V Vänsterpartiet 719 9,07 4 998 12,46 5
MP Miljöpartiet de gröna 136 1,72 1 172 2,15 1
SD Sverigedemokraterna 213 2,69 1 63 0,79 0
ÖVR Övriga partier 11 0,14 0 18 0,22 0

Kommun Torsby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7930 8011
Ogiltiga röster blanka 148
Ogiltiga röster övriga 4 137
Summa avgivna röster 8082 8148
Röstberättigade 10553 10805
Valdeltagande 76,58% 75,41%