2006-09-26 10:36:35 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lidköping

Valdeltagande
2006: 82,35%
+1,56%
2002: 80,79%

23,00%
M
9,91%
C
4,75%
FP
8,26%
KD
40,01%
S
8,05%
V
3,96%
MP
1,88%
SD
0,18%
ÖVR
Samtliga 26 distrikt räknade.

Kommun Lidköping

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 5443 23,00 12 3495 15,33 8
C Centerpartiet 2346 9,91 5 2270 9,96 5
FP Folkpartiet liberalerna 1124 4,75 2 1824 8,00 4
KD Kristdemokraterna 1956 8,26 5 2093 9,18 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9471 40,01 21 9433 41,38 21
V Vänsterpartiet 1905 8,05 4 2575 11,30 6
MP Miljöpartiet de gröna 937 3,96 2 668 2,93 2
SD Sverigedemokraterna 445 1,88 0
ÖVR Övriga partier 42 0,18 0 437 1,92 0

Kommun Lidköping

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 23669 22795
Ogiltiga röster blanka 463
Ogiltiga röster övriga 7 362
Summa avgivna röster 24139 23157
Röstberättigade 29313 28663
Valdeltagande 82,35% 80,79%