2006-09-24 13:48:45 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Åmål

Valdeltagande
2006: 77,16%
+1,10%
2002: 76,06%

9,19%
M
42,45%
C
3,54%
FP
4,62%
KD
31,02%
S
3,18%
V
2,63%
MP
1,76%
SD
1,43%
ND
0,17%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Åmål

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 698 9,19 3 471 6,38 2
C Centerpartiet 3226 42,45 14 3481 47,12 14
FP Folkpartiet liberalerna 269 3,54 1 307 4,16 1
KD Kristdemokraterna 351 4,62 1 389 5,27 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2357 31,02 10 2283 30,91 10
V Vänsterpartiet 242 3,18 1 215 2,91 1
MP Miljöpartiet de gröna 200 2,63 1 210 2,84 1
SD Sverigedemokraterna 134 1,76 0
ND Nationaldemokraterna 109 1,43 0
ÖVR Övriga partier 13 0,17 0 31 0,42 0

Kommun Åmål

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7599 7387
Ogiltiga röster blanka 172
Ogiltiga röster övriga 17 189
Summa avgivna röster 7788 7576
Röstberättigade 10093 9961
Valdeltagande 77,16% 76,06%