2006-09-24 14:02:02 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ulricehamn

Valdeltagande
2006: 81,03%
+0,30%
2002: 80,73%

18,92%
M
22,89%
C
6,25%
FP
7,80%
KD
27,10%
S
4,69%
V
4,03%
MP
5,92%
SPI
2,29%
SD
0,11%
ÖVR
Samtliga 21 distrikt räknade.

Kommun Ulricehamn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2598 18,92 9 1792 13,15 6
C Centerpartiet 3144 22,89 11 2799 20,54 10
FP Folkpartiet liberalerna 858 6,25 3 1134 8,32 4
KD Kristdemokraterna 1072 7,80 4 1544 11,33 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3722 27,10 14 4556 33,43 17
V Vänsterpartiet 644 4,69 2 890 6,53 3
MP Miljöpartiet de gröna 554 4,03 2 538 3,95 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 813 5,92 3 329 2,41 1
SD Sverigedemokraterna 315 2,29 1
ÖVR Övriga partier 15 0,11 0 46 0,34 0

Kommun Ulricehamn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 13735 13628
Ogiltiga röster blanka 416
Ogiltiga röster övriga 5 348
Summa avgivna röster 14156 13976
Röstberättigade 17471 17313
Valdeltagande 81,03% 80,73%