2006-09-25 09:10:20 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Borås

Valdeltagande
2006: 79,13%
+0,75%
2002: 78,38%

24,56%
M
5,77%
C
7,49%
FP
6,02%
KD
36,09%
S
6,76%
V
3,66%
MP
2,43%
SPI
4,26%
VÄG
2,84%
SD
0,12%
ÖVR
Samtliga 84 distrikt räknade.

Kommun Borås

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 14818 24,56 19 10512 17,98 14
C Centerpartiet 3480 5,77 4 2833 4,85 4
FP Folkpartiet liberalerna 4517 7,49 6 5166 8,84 6
KD Kristdemokraterna 3633 6,02 5 5155 8,82 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21774 36,09 26 22468 38,43 29
V Vänsterpartiet 4078 6,76 6 5076 8,68 6
MP Miljöpartiet de gröna 2206 3,66 3 1765 3,02 2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1465 2,43 0 949 1,62 0
VÄG Vägvalet 2569 4,26 3 4225 7,23 6
SD Sverigedemokraterna 1712 2,84 1
ÖVR Övriga partier 75 0,12 0 320 0,55 0

Kommun Borås

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 60327 58469
Ogiltiga röster blanka 1189
Ogiltiga röster övriga 34 1211
Summa avgivna röster 61550 59680
Röstberättigade 77786 76141
Valdeltagande 79,13% 78,38%