2006-09-25 10:41:04 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Trollhättan

Valdeltagande
2006: 79,35%
+1,90%
2002: 77,45%

15,64%
M
6,28%
C
7,23%
FP
5,04%
KD
53,13%
S
4,91%
V
4,75%
MP
2,20%
SD
0,65%
NFRON
0,17%
ÖVR
Samtliga 33 distrikt räknade.

Kommun Trollhättan

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 5018 15,64 9 3778 12,16 7
C Centerpartiet 2014 6,28 4 1806 5,81 4
FP Folkpartiet liberalerna 2319 7,23 4 2904 9,35 5
KD Kristdemokraterna 1618 5,04 4 1813 5,84 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17044 53,13 33 14918 48,02 30
V Vänsterpartiet 1574 4,91 3 2822 9,08 6
MP Miljöpartiet de gröna 1525 4,75 3 1562 5,03 3
SD Sverigedemokraterna 705 2,20 1 1409 4,54 2
NFRON Nationalsocialistisk front (NSF) 208 0,65 0
ÖVR Övriga partier 54 0,17 0 52 0,17 0

Kommun Trollhättan

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 32079 31064
Ogiltiga röster blanka 678
Ogiltiga röster övriga 20 581
Summa avgivna röster 32777 31645
Röstberättigade 41309 40858
Valdeltagande 79,35% 77,45%