2006-09-24 20:26:34 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Strömstad

Valdeltagande
2006: 69,90%
+3,75%
2002: 66,15%

14,16%
M
19,27%
C
7,83%
FP
3,12%
KD
21,01%
S
4,25%
V
1,10%
MP
0,00%
SPVG
28,74%
StröP
0,53%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Strömstad

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 890 14,16 6 746 12,89 5
C Centerpartiet 1211 19,27 8 1743 30,11 12
FP Folkpartiet liberalerna 492 7,83 3 669 11,56 5
KD Kristdemokraterna 196 3,12 1 209 3,61 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1320 21,01 8 1659 28,66 11
V Vänsterpartiet 267 4,25 2 421 7,27 3
MP Miljöpartiet de gröna 69 1,10 0 229 3,96 2
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 0 0,00 0 89 1,54 0
StröP Strömstadspartiet 1806 28,74 11
ÖVR Övriga partier 33 0,53 0 23 0,40 0

Kommun Strömstad

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6284 5788
Ogiltiga röster blanka 125
Ogiltiga röster övriga 2 101
Summa avgivna röster 6411 5889
Röstberättigade 9172 8903
Valdeltagande 69,90% 66,15%