2006-09-22 12:48:20 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Töreboda

Valdeltagande
2006: 75,74%
+1,23%
2002: 74,51%

24,68%
M
20,16%
C
3,90%
FP
3,47%
KD
35,85%
S
5,66%
V
2,77%
MP
2,98%
SD
0,26%
Unik
0,28%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Töreboda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1343 24,68 8 945 17,96 8
C Centerpartiet 1097 20,16 6 1306 24,81 10
FP Folkpartiet liberalerna 212 3,90 1 291 5,53 2
KD Kristdemokraterna 189 3,47 1 351 6,67 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1951 35,85 11 1775 33,73 14
V Vänsterpartiet 308 5,66 2 383 7,28 3
MP Miljöpartiet de gröna 151 2,77 1 143 2,72 1
SD Sverigedemokraterna 162 2,98 1
Unik Unika Partiet 14 0,26 0
ÖVR Övriga partier 15 0,28 0 69 1,31 0

Kommun Töreboda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5442 5263
Ogiltiga röster blanka 151
Ogiltiga röster övriga 2 145
Summa avgivna röster 5595 5408
Röstberättigade 7387 7258
Valdeltagande 75,74% 74,51%